2022-11-14

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Długiej

Utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Długiej

Od 15 listopada 2022 r., na skutek prac przy budowie infrastruktury drogowej, towarzyszącej nowej linii tramwajowej, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym ul. Długiej oraz przyległych skrzyżowań.

Planowane jest układanie ostatniej warstwy bitumicznej na północnej oraz południowej jezdni ulicy  Długiej oraz na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ronda Czadcy.

Planowany harmonogram robót:

  • 15 listopada – odcinek ul. Długiej od ronda Czadcy do Szosy Chełmińskiej po stronie północnej od posesji nr 1 do posesji nr 51,
  • 16 listopada – odcinek ul. Długiej od ronda Czadcy do Szosy Chełmińskiej po stronie południowej od posesji nr 8 do posesji nr 70,
  • 17 listopada – skrzyżowania ul. Długiej po stronie południowej z ul. Boboli, Zamenhofa, Moczyńskiego, Steinbornów, Mohna, Konfekcyjną,
  • 18 listopada – skrzyżowania ul. Długiej po stronie północnej z ul. Boboli, Zamenhofa, Mohna.

 Po zakończonych pracach wszystkie odcinki będą sukcesywnie przywracane do użytkowania.

źródło: Rzecznik Prasowy MZK

Zobacz także