UMT CZEKA NA OPINIE

Co zmienić w miejskich placach zabaw

Jakie działania warto podjąć,  żeby miejskie place zabaw były zawsze czyste, bezpieczne, zadbane i aby przyjemnie spędzało się na nich czas zarówno dzieciom, jak i ich opiekunom – nad tym zastanowimy się w ramach konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne w sprawie funkcjonowania miejskich placów zabaw będą przebiegać dwuetapowo:

1. Etap pierwszy – diagnoza:

 Przeprowadzone zostanie badanie ankietowe skierowanego do użytkowników miejskich placów zabaw:

    ankieta w wersji papierowej – skierowana do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich,

    ankieta w wersji elektronicznej – skierowana do wszystkich użytkowników miejskich placów zabaw.

2. Etap drugi – warsztaty kreatywne Design thinking:

Uczestnicy warsztatów przedstawią swoje  pomysły oraz propozycje rozwiązań dotyczące funkcjonowania miejskich placów zabaw w Toruniu.

Weź udział w pierwszym etapie konsultacji i wypełnij krótką ankietę dotyczącą miejskich plac zabaw w Toruniu. Jak oceniasz funkcjonowanie miejskich placów zabaw? Co należałoby zmienić, poprawić? Czy widzisz potrzebę zaangażowania mieszkańców w nadzór nad  placami zabaw, z których korzystają?

Ankietę prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Ankieta jest anonimowa. Urząd Miasta Torunia nie zbiera w ramach tego działania żadnych danych osobowych.

Aby wypełnić ankietę:

https://docs.google.com/forms/d/1YgKnaoE1iFSSshxaSSf1ExTbJzK8sg5Iq-6pKuBZ6Vg/viewform?edit_requested=true

Drugi etap konsultacji, czyli warsztaty kreatywne Design thinking, zaplanowano na wrzesień 2021 r. – szczegóły wkrótce.

W konsultacjach możesz wziąć również udział, przesyłając swoje uwagi dotyczące funkcjonowania miejskich placów zabaw na adres: konsultacje@um.torun.pl. Termin nadsyłania uwag upływa 30 września 2021 r.

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

Każdego roku w Toruniu powstają nowe place zabaw. O najmłodszych troszczy się nie tylko miasto, ale też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. Własne place zabaw posiadają również żłobki, przedszkola oraz szkoły. Dzieci mogą korzystać nie tylko z osiedlowych placów zabaw, które zwykle posiadają standardowe wyposażenie, tj. huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica i drabinki, ale mają również do dyspozycji duże kompleksy zabawowe. Do najchętniej odwiedzanych miejsc należą:

•    Piernikowe Miasteczko na ul. Podmurnej 62, na którym znajdują się m.in. fabryka piasku, wielofunkcyjny tor zabawowy, instrumenty muzyczne oraz wodny plac zabaw,

•    plac zabaw na Barbarce z dużym wielopiętrowym zamkiem, tyrolką oraz kompleksem trampolin,

•    place zabaw w parku na Bydgoskim Przedmieściu – kompleks zabawowy z bocianim gniazdem, huśtawkami i dużym domkiem ze zjazdem strażackim oraz zjeżdżalniami,

•    Muzyczny Plac Zabaw w Ogrodzie Muzyków, który wyposażony został w takie sprzęty, jak Grand Marimba, Congas, Tembos, Tubullar Bells, Harmony czy Babel Drums - można na nich próbować swoich muzycznych sił, a także zaznajamiać najmłodszych z dźwiękami.

W maju 2021 r. oddano do użytku nowy basen na Bażyńskich. Został on wyposażony w pływalnię oraz wodny plac zabaw.

Woonerf w Toruniu

Urząd Miasta zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących stworzenia w Toruniu woonerfu, czyli przestrzeni w mieście, która łączy potrzeby wielu użytkowników danej ulicy.

Wyobraź sobie ulicę, na której nie istnieje podział na chodnik i jezdnię – wypełnioną zielenią, z miejscami do odpoczynku. Ulicę, gdzie pierwszeństwo mają piesi i rowerzyści, ale po której poruszają się i na której parkują również samochody. Miejsce, gdzie możesz spędzić czas z rodziną, sąsiadami, znajomymi i przy okazji zjeść lub wypić coś dobrego. To jest właśnie woonerf, inaczej - przestrzeń w mieście, która godzi interesy wielu użytkowników danej ulicy.

Woonerfy są pomysłem holenderskim. Pierwsze tego typu miejsca pojawiły się tam w latach 70. XX w. Stanowiły one reakcję na gwałtowny wzrost liczby samochodów w strefach wymagających szczególnej ochrony, m.in. w rejonie szkół i stref zamieszkania.

W Polsce, pierwszy woonerf powstał w 2014 r., w Łodzi na ul. 6 Sierpnia, w ramach inwestycji z budżetu obywatelskiego. Dzisiaj istnieje tam już kilka tego typu miejsc i wciąż adaptowane są nowe. Woonerfy znajdują się również w Gdyni i Poznaniu.

Posłuchaj specjalnie przygotowanego reportażu na temat funkcjonowania łódzkich woonefrów

https://drive.google.com/file/d/1Oz14mL2zL8UFf8-9IkZUzjzbCBRSIVc_/view

Obejrzyj relację fotograficzną, jak wygląda woonerf

https://www.konsultacje.torun.pl/pl/woonerf-w-toruniu

Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody

Jak wyobrażasz sobie woonerf w Toruniu? Przestaw swój pomysł w dowolnej formie artystycznej. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Torunia.

Na prace UMT czeka do 20 sierpnia 2021 r. Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 30 sierpnia 2021 r., a wręczenie nagród podczas otwartego spotkania konsultacyjnego we wrześniu 2021 r.

Prześlij uwagi w ramach konsultacji społecznych i miej swój udział w tworzeniu woonefru w Toruniu - pomysły, oczekiwania wobec tego miejsca i propozycje lokalizacji. Uwagi prześlij na adres: konsultacje@um.torun.pl. Termin nadsyłania uwag upływa 30 września 2021r.

Spotkajmy się i porozmawiajmy podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, zaplanowanego na wrzesień 2021 r. – o szczegółach spotkania UMT poinformuje wkrótce.

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia.

65884699
Redakcja TV Toruń, ul. B. Głowackiego 2 redakcja@toruntv.pl, tel. 56 655 91 91
Niektóre materiały archiwalne są dostępne odpłatnie na stronie tvtorun.net
© 2021 TV Toruń