2020-03-07

Jubileuszowa tablica

skopiowano do schowka

We wtorek 3 marca na gmachu Towarzystwa Naukowego przy ulicy Wysokiej odsłonięto pamiątkową tablicę. Właśnie w tym miejscu 100 lat temu zawiązały się pierwsze struktury Polskiego Czerwonego Krzyża na Pomorzu. Do dziś PCK jest największą organizacja humanitarną na świecie, niesie pomoc ofiarom katastrof, wojen, prześladowań, wspiera chorych i ubogich.

Zobacz także