2020-10-22

Zawieszone zajęcia

skopiowano do schowka

W klubach Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Kameleon i Sobótka,  ze względu na kolejne obostrzenia sanitarne, zawieszono część zajęć. Nie mogą  spotykać się członkowie sekcji hobbystycznych takich jak: chórzyści, filateliści i krótkofalowcy, ale uczestnicy zajęć sportowo-rekreacyjnych nadal mogą ćwiczyć.

Zobacz także