2022-01-24

Feryjne zabawy

skopiowano do schowka

„Zimo baw się z nami” to kolejna propozycja na atrakcyjne spędzanie ferii w Toruniu. Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” zaprasza na kilkugodzinne zajęcia rekreacyjno - twórcze. Uczestników czekają gry i zabawy ruchowe, zajęcia artystyczne i wycieczki do miejskich instytucji kultury i sportu.

Zobacz także