2022-08-17

CKU rekrutuje

skopiowano do schowka

Do końca sierpnia Centrum Kształcenia Ustawicznego rekrutuje słuchaczy. To szkoła dla osób dorosłych, funkcjonująca w systemie zaocznym i wieczorowym. Można tu skończyć liceum ogólnokształcące, szkołę policealną, zdać maturę, zdobyć tytuł technika i ukończyć kursy kwalifikacyjne w wielu zawodach między innymi: informatyka, logistyka, elektryka, a także piekarza, kucharza i krawca.

 

Zobacz także