2022-10-26

Kolejowe umowy 26.10.2022r.

skopiowano do schowka

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zawarł umowy na obsługę regionalnych pasażerskich połączeń kolejowych w naszym regionie na najbliższe 8 lat. Polregio będzie wozić pasażerów na liniach zelektryfikowanych, natomiast Arriva będzie obsługiwać linie niezelektryfikowane.

Zobacz także