2023-03-16

Patriotyczny pokój zagadek

skopiowano do schowka

Młyn Wiedzy w Toruniu rozpoczął rekrutację do udziału w bezpłatnych warsztatach historycznych związanych z Powstaniem Styczniowym. Z okazji 160. rocznicy wybuchu największego zrywu Polaków skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy, powstaje edukacyjny pokój zagadek, który będzie popularyzował tematykę związaną z Powstaniem Styczniowym.

Zobacz także