2023-06-05

Obrady Komitetu Regionów

skopiowano do schowka

W Toruniu obradowała Komisja Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów. Drugi dzień obrad poświęcono tematom związanym z bezpieczeństwem żywnościowym oraz zmianami klimatycznymi. Oprócz przedstawicieli krajów Unii Europejskiej, w Ratuszu Staromiejskim pojawili się także goście z Ukrainy.

Zobacz także