2023-09-12

Fajans-storie

skopiowano do schowka

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury zaprasza na pierwszą edycje Festiwalu Zapomnianych Kultur. Tegoroczna została zatytułowana Fajans-storie i dotyczy nieco zapomnianego dziś wkładu Włocławka w polski design.

Zobacz także