2023-09-14

SMS i multimedia w Galerii

skopiowano do schowka

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka funkcjonuje przez cały rok, ale zajęcia edukacyjne rozpoczynają się dopiero w październiku. W nowej filii mieszczącej się w Młynie Kultury powstały nowoczesne pracownie, w których znajdą swoje miejsce miłośnicy grafiki, malarstwa sztalugowego oraz technik multimedialnych.

Zobacz także