2023-09-26

Awanse zawodowe nauczycieli

skopiowano do schowka

Aż stu dziewięciu toruńskich nauczycieli uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim prezydent miasta wręczył wyróżnionym akty mianowania. Złożono również ślubowanie według roty zawartej w ustawie Karta Nauczyciela.

Zobacz także