2023-11-17

Kolejne mieszkania chronione

skopiowano do schowka

W budynku przy ulicy Podgórskiej 2 powstały cztery mieszkania chronione dla seniorów. Ponad stuletni budynek był mocno zdewastowany, jego dawną świetność udało się przywrócić dzięki trzymilionowej unijnej dotacji. W obiekcie działa również Dzienny Dom Pobytu, z którego korzysta kilkudziesięciu podopiecznych Centrum Usług Społecznych.

Zobacz także