2024-03-08

Magazyn Kujawsko-Pomorski/08.03.2024

skopiowano do schowka

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu funkcjonuje od 2002 roku, przyjmuje osoby od 14 do 21 roku życia uzależnione od substancji psychoaktywnych. Ośrodek do tej pory funkcjonował w starym budynku, który nie spełnia oczekiwań stawianych przed podmiotem leczniczym. W 2023 roku zakończona została budowa nowej siedziby dla oddziału młodzieżowego. Zagospodarowano także teren otaczający budynek. Szerzej o tej inwestycji, powiemy w najbliższym wydaniu Magazynu Kujawsko-Pomorskiego.

Zobacz także