2024-03-27

Region w działaniu- edukacja 27.03.2024

skopiowano do schowka

Budowa i doposażenie placówek oświatowych, inwestycje w szkolnictwo specjalne i branżowe, czy stypendia dla najlepszych uczniów – to działania w obszarze edukacji, które samorząd województwa konsekwentnie realizuje od lat przy wsparciu funduszy unijnych. Dzięki temu, zarówno wyposażenie szkół, jak i poziom kształcenia systematycznie wzrasta.

Zobacz także