2024-05-09

Grant dla WOAK-u

skopiowano do schowka

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury pozyskał specjalny grant, którego celem jest promowanie integracji w kulturze. Do konkursu zgłoszono ponad 100 projektów i inicjatyw z całej Europy, na które oddano ponad 21 tysięcy głosów. Toruński projekt opierać się będzie na poznawaniu sztuki przez osoby niewidzące.

Zobacz także