2024-06-21

Magazyn Kujawsko - Pomorski 21.06.2024

skopiowano do schowka

W Toruniu ma szansę powstać dom dla osób ze spektrum autyzmu. Miejscy radni przekazali grunt pod inwestycję, a know-how zaczerpnięto aż z Gdańska, gdzie taka instytucja funkcjonuje od lat. Projekt dotyczy powołania placówki dziennego centrum aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z autyzmem niskofunkcjonującym. Zarówno oni, jak i ich rodziny znajdą tam potrzebną pomoc i wsparcie. O tym, jak potrzebna jest celowana pomoc osobom dorosłym w spektrum oraz ich rodzinom rozmawiano podczas konferencji w Toruniu, uczestniczyli w niej przedstawiciele fundacji i organizacji zajmujących się pomocom osobom autystycznym, ale także przedstawiciele lokalnych samorządów oraz rodzice osób w spektrum. Więcej o konferencji w Magazynie Kujawsko-Pomorskim.

Zobacz także