2024-06-21

Sprawozdania placówek medycznych

skopiowano do schowka

Podczas sesji Rady Miasta Torunia radni poznali sprawozdania finansowe miejskich placówek ochrony zdrowia, czyli Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, Szpitala Miejskiego oraz Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego. Najgorzej wypadł Szpital Miejski z powodu dużego zadłużenia, a najlepiej Miejska Przychodnia Specjalistyczna z ponad trzy milionowym wynikiem dodatnim.

Zobacz także