2024-07-08

Bon zasiedleniowy

skopiowano do schowka

Podjęcie pracy zawodowej może wymagać otwarcia się na możliwość przeprowadzki do innego miasta. Dla osób bezrobotnych często może być to jedyny sposób na aktywizację. W celu zachęcenia ich do tego realizowany jest program bonów na zasiedlenie. Wsparcie takie można otrzymać w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

Zobacz także