Region

Komputery od Unii

Unia Europejska poprzez specjalny program wspiera rodziny z dziećmi z terenów popegeerowskich zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną oraz zniwelowanie nierówności między gm...