00:00 Oferty TV Toruń
10:00 Aktualności Toruńskie
10:20 Pogoda dla Torunia
10:25 Rozmowa dnia
10:45 Bulwar sztuki- czerwiec
11:25 Skarby Toruńskiego Archiwum- recesy zjazdów miast hanzeatyckich
11:30 Zumba- Tomasz Florja (1)
11:45 Kontrabasista
12:00 Powtórka programu
14:00 Oferty TV Toruń
16:00 Z telewizyjnej szafy- czerwiec
16:45 Kantele na Probaltiva
17:00 Lustra
17:10 Nasze Sprawy- SM Kopernik
17:25 Zumba- Tomasz Florja (1)
17:45 Aktualności Toruńskie
18:05 Pogoda dla Torunia
18:10 Rozmowa dnia
18:30 Bulwar sztuki- czerwiec
19:10 Magazyn Kujawsko-Pomorski
19:30 Potencjał Gospodarczy Województwa
19:40 Magazyn Studio MED
19:45 Kantele na Probaltica
20:00 Aktualności Toruńskie
20:20 Pogoda dla Torunia
20:25 Rozmowa dnia
20:45 Nasze Sprawy- SM Kopernik
21:00 Z telewizyjnej szafy- czerwiec
21:45 Aktualności Toruńskie
22:05 Pogoda dla Torunia
22:10 Rozmowa dnia
22:30 Fontanna Cosmopolis- muzyka filmowa