00:00 Oferty TV Toruń
10:00 Aktualności Toruńskie
10:20 Pogoda dla Torunia
10:25 Rozmowa dnia
10:45 Nowa odsłona kościoła św. Jakuba
11:05 Piknik ekologiczny w parku na Bydgoskim
11:15 Senioriada
11:25 Fitness- Marta Wirzchowska (6)
11:45 100 lat Akademii Marynarki Wojennej
12:00 Powtórka programu
14:00 Oferty TV Toruń
16:00 Filmożerca (479)
16:30 Magazyn Kujawsko-Pomorski
16:50 Potencjał Gospodarczy Województwa
17:00 Magazyn Studio MED
17:05 Skarby Toruńskiego Archiwum- Przywilej Jana Olbrachta
17:10 Nasze Sprawy-SM Kopernik
17:25 Fitness- Marta Wirzchowska (6)
17:45 Aktualności Toruńskie
18:05 Pogoda dla Torunia
18:10 Radio teleskop- lipiec
18:15 Rozmowa dnia
18:35 Złote gody- lipiec
18:55 Filmoźerca (479)
19:25 Nasze Sprawy- SM Kopernik
19:40 Wileńska Orkiestra na Probaltica
20:00 Aktualności Toruńskie
20:20 Pogoda dla Torunia
20:25 Radio teleskop- lipiec
20:30 Rozmowa dnia
20:50 Złote gody- lipiec
21:10 Nowa odsłona kościoła św. Jakuba
21:30 Jelczem pod prąd
21:45 Aktualności Toruńskie
22:05 Pogoda dla Torunia
22:10 Radio teleskop- lipiec
22:15 Rozmowa dnia
22:35 Z telewizyjnej szafy- lipiec