00:00 Oferty TV Toruń
10:00 Aktualności Toruńskie
10:20 Pogoda dla Torunia
10:25 Rozmowa dnia
10:45 Toruńskie Gwiazdy dla Ukrainy
11:00 Wiosna w parku na Bydgoskim
11:10 Kantele na Probaltice
11:25 Fit striks- Kamila Fedorowska (2)
11:45 Nasze Sprawy- MSM
12:00 Powtórka programu
14:00 Oferty TV Toruń
16:00 Filmożerca (480)
16:30 Magazyn Kujawsko-Pomorski
16:50 Potencjał Gospodarczy Województwa
17:00 Studio MED
17:05 Klasyczna Lista Przebojów na Nova Muzyka i Architektura 2022
17:25 Fit striks- Kamila Fedorowska (2)
17:45 Toruńskie Echo Tygodnia
18:05 Pogoda dla Torunia
18:10 Nasze sprawy- SM Kopernik
18:25 Z telewizyjnej szafy- lipiec
19:10 Wiosna w parku na Bydgoskim
19:20 Złote gody- lipiec
19:40 Toruńskie Gwiazdy dla Ukrainy
20:00 Toruńskie Echo Tygodnia
20:20 Pogoda dla Torunia
20:25 Nasze Sprawy- MSM
20:40 Skarby Toruńskiego Archiwum- Atlas Topograficzny Hselaua
20:45 Filmożerca (480)
21:15 Kosmiczny Toruń
21:25 Klasyczna Lista Przebojów na Nova Muzyka i Architektura 2022
21:45 Toruńskie Echo Tygodnia
22:05 Pogoda dla Torunia
22:10 Nasze Sprawy- SM Zieleniec
22:25 Z telewizyjnej szafy- lipiec