00:00 Przerwa
10:00 Aktualności Toruńskie
10:20 Pogoda dla Torunia
10:25 Rozmowa dnia
10:45 Bulwar sztuki- maj
11:25 Skarby Toruńskiego Archiwum- recesy zjazdów miast hanzeatyckich
11:30 Zumba- Tomasz Florja (1)
11:45 3 Maja w Toruniu
12:00 Powtórka programu
14:00 Fontanna Cosmopolis- muzyka filmowa
15:00 Filmożerca (471)
15:30 Barwy Ukrainy
15:45 Kosmos- architektura PRL
16:15 Barwy w Młynie
16:25 Złote gody- maj
16:45 Przylecieć do opery
17:10 Nasze Sprawy-SM Kopernik
17:25 Zumba- Tomasz Florja (1)
17:45 Aktualności Toruńskie
18:05 Pogoda dla Torunia
18:10 Rozmowa dnia
18:30 Bulwar sztuki- maj
19:10 Magazyn Kujawsko-Pomorski
19:30 Potencjał Gospodarczy Województwa
19:40 Magazyn Studio MED
19:45 Marszałek jak nowy
20:00 Aktualności Toruńskie
20:20 Pogoda dla Torunia
20:25 Rozmowa dnia
20:45 Przylecieć do opery
21:10 Nasze Sprawy- SM Kopernik
21:25 3 Maja w Toruniu
21:45 Aktualności Toruńskie
22:05 Pogoda dla Torunia
22:10 Rozmowa dnia
22:30 Fontanna Cosmopolis- muzyka filmpowa