00:00 Przerwa
10:00 Toruńskie Echo Tygodnia
10:20 Pogoda dla Torunia
10:25 Magazyn Kujawsko-Pomorski
10:45 Potencjał Gospodarczy Województwa
10:55 Magazyn Studio MED
11:00 Podsumowanie hokejowego sezony 2021/22
11:25 Ćw. rekr.- Ewa Kędzierska (3)
11:45 3 Maja w Toruniu
12:00 Powtórka programu
14:00 Trylogia na ekranie- koncert
15:10 Sportowa rozmowa- Leszek Szyszkowski
15:30 Nad toruńska starówką
16:00 Filmożerca (472)
16:30 20 lat Toruńskiego festiwalu Nauki i Sztuki
16:50 Bulwar sztuki- maj
17:30 Ćw. rekr.- Ewa Kędzierska (3)
17:45 Toruńskie Echo Tygodnia
18:05 Pogoda dla Torunia
18:10 Z telewizyjnej szafy- maj
19:10 Magazyn Kujawsko-Pomorski
19:30 Potencjał Gospodarczy Województwa
19:40 Magazyn Studio MED
19:45 Barwy w Młynie
20:00 Toruńskie Echo Tygodnia
20:20 Pogoda dla Torunia
20:25 Wiosna na osiedlach Kołataja i Lelewela
20:35 Podsumowanie hokejowego sezonu 2021/22
21:00 Ćwiczenia stylistyczne
21:15 Nad toruńska starówką
21:45 Toruńskie Echo Tygodnia
22:05 Pogoda dla Torunia
22:10 Bulwar sztuki- maj
22:50 Trylogia na ekranie- koncert